FANDOM


WilBCS , WilGenSYS-WilSSF-WilSS-WilGenSYS ile doğrudan kontakt halde çalışmaktadır. William Murdock'un projesidir. Amacı herhangi bir biyolojik salgında LM-7 ve LP-1 'in nasıl durdurulacağı hakkında bilgileri ve salgını bastırmak için özel kuvvetleri bünyesinde barındırır. Direk olarak Lara Morrison ve Derek Wish'e bağlıdır. Salgın boyutunu ölçmek olası ihtimaller hesaplamak ve bunların engellenmesi üzerinede çalışır. Sivil kayıplar , olası özel kuvvet kayıpları gibi istatistiki bilgiler tutarlar. En kötü senaryolara karşılık plan hazırlarlar.